Få en hjerte-virksomhed

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Hvordan laver man en virksomhed med hjertet? Og hvad betyder det egentlig?!

Der har i mange år nu været masser af fantastiske tilbud rundt om på nettet, om at du kan lære at lave en virksomhed online hvor du kan dyrke din passion og samtidig tjene penge. Det er primært en informations-business vi her taler om, altså hvor du sælger digitale produkter med udgangspunkt i din passion eller hobby.

Og det er da helt klart også en mulighed, og hvem kender ikke til den der modeblogger som har 10 millioner besøgende om dagen eller en YouTuber som har 20 millioner abonnenter og tjener kassen på reklamer? Vi har alle hørt historierne, tror jeg.

Men faktum er at uanset hvad du skal tjene penge på selv (altså udenfor et normalt job), så er det en virksomhed du skal lave. I en eller anden form. Og 80 procent af alle nye virksomheder fejler indenfor det første år, iflg. de tal jeg oftest hører citeret.

Vi taler selvfølgelig her om alle slags virksomheder, og ofte om virksomheder der har en rimelig stor gæld fordi de har fyret en masse kapital af på at lave et produkt som ingen vil købe.

Og så lukker de.

Kan en digital virksomhed klare sig bedre?

Det forholder sig selvfølgelig lidt anderledes med virksomheder der primært er digitale, og hvor vedligehold og investering målt i kr. ikke behøver at være mere end nogle få tusinde DKK per år.

Men så er der jo en anden kapital som du investerer og som du måske – måske ikke – får afkast af: Din tid.

ALT DET DIN ‘TIDS-KAPITAL’ BRUGES TIL:

Tid til at lære hvem dine kunder er …

Tid til at lære alt det tekniske …

Tid til at lære hvad du skal prioritere mht. marketing …

Tid til at finde ud af hvad du er bedst til – eller til at lære nyt …

Tid til at begå fejl …

Tid til regnskab og skat …

Tid til produktudvikling …

Tid til at eksperimentere med indkomstkilder, f.eks. Google Ads …

Osv. Osv. Osv. …

Så en online virksomhed, hvad enten du sælger opmærksomhed (reklameplads på en stor blog), digitale produkter (ebøger fx) eller services eller noget helt andet – det kræver tid at bygge op: platformen, kundenetværket, produkterne, organisationen osv. osv.

Det er også en investering og selv om jeg ikke har tal på hvor mange der efterlader den investering uden afkast, så er det formodentlig ret højt.

Og grunden til at det stopper er selvfølgelig ikke at man går konkurs, men typisk at man giver op – fordi der går for lang tid inden man ser afkast, eller noget andet i livet begynder at suge af ens tid (et regulært job, familie, ulykker, osv.)

Sandheden om online-virksomheder

Jeg har ikke tal på hvor mange virksomheder online (og altså uden fysiske produkter), som stopper efter 1 år eller 2 eller før. Men min mistanke er at det er op mod 90 procent eller mere. Folk prøver måske noget nyt men det kan jo så også gå hen og stoppe. Der har jeg selv været.

Min mistanke beror primært på det år jeg var med i et stort coaching fællesskab hos en ret kendt blogger der angiveligt havde tjent millioner online. Han var sådan set en fin fyr der leverede.

Det er ikke pointen at han var en fusker eller noget – pointen er at hans kunder, også mig, ikke selv kunne levere. Lad mig give nogle grove tal:

Vi var 200 medlemmer af hans coaching-fællesskab der betalte omkring 3000 kr. om året for dette. Af disse 200 var kun ca. 30 på ethvert tidspunkt aktive.

Af disse 30 var der 1 – én – som i løbet af året kunne erklære at nu stoppede han på sit job, fordi hans online business (et site om motorcykler) tjente så gode penge, at han ikke behøvede et regulært arbejde.

Og det vel at mærke, efter at have arbejdet på at opbygge dette site, trafik til det og eksperimenteret med måder at tjene penge på det – i 8 år.

Vi lader den stå et øjeblik:

8 år …

Jeg har selv ledt efter et arbejde eller et job som gav mig maksimal passion, dvs. hvor jeg så vidt muligt udførte arbejde jeg havde lyst til og som gav mening for mig. Jeg har eksperimenteret, selvstuderet og – som du kan se af førnævnte eksempel – også brugt en vis sum penge på at lære hvordan man finder det der forjættede sted i livet hvor man ’tjener penge på sin passion’.

Altså ligesom en kunstner må formodes at gøre. Eller en sportsudøver.

Indenfor det almindelige jobmarked kaldes det også ’drømmejobbet’. Ift. små selvstændige så lad os kalde det ’drømmevirksomheden’.

Alt er muligt men …

Nu tror du sikkert at jeg vil slutte med at sige at hverken drømmejobbet eller drømmevirksomheden findes – qua mine erfaringer og de tal jeg nu kan grave op om emnet.

Det vil jeg ikke!

Jeg tror bestemt det er muligt at få et ’drømmejob’ eller lave en ’drømmevirksomhed’ – sidstnævnte defineret på følgende vis:

”En drømmevirksomhed er en hvor du laver et arbejde, du har lyst til at lave fuldtid – selv om du ikke skulle tænke på penge.”

Og det kan jo selvfølgelig også være en virksomhed hvor du kun laver ’det sjove’ og har udliciteret det ’kedelige’ – f.eks. regnskab. Det giver sig selv!

Det er ikke en virksomhed hvor alle funktioner per definition er sjove – kun en del af arbejdet, og det er den del du gerne vil lave 24/7, hvis penge ikke var noget problem.

Så det er altså en drømmevirksomhed i min definition, eller måske rettere – en hjerte-virksomhed.

Og alt efter hvor mange timer du helt naturligt ville have lyst til at bruge på det arbejde, der er dit foretrukne i den virksomhed – såfremt du havde penge nok – jamen, det er så målestokken for hvor meget hjerte du har i virksomheden!

Mine forsøg på at lave en hjerte-virksomhed

Jeg prøvede for nogle år siden at lave en coaching-virksomhed, hvor jeg primært ville coache folk omkring at håndtere stress, men opgav det fordi jeg ikke havde hjerte nok i det.

Det handler om at jeg indså at det var, ja, for stressende at arbejde med andre folks problemer 24/7 – selv hvis jeg havde penge nok. Og især hvis jeg ikke havde!

Jeg fandt ud af, at jeg godt ville have det som en del af min coaching, hvis emnet kom op. Jeg har også coachet lidt omkring stress og prioritering med nogle af mine kunder.

Men ellers har det som sagt været en del af et større service-tilbud, hvor meget af tiden også går med mere praktiske og kreative ting – som f.eks. at jeg designer et website og bygger det.

Vita Via er ikke min drømmevirksomhed endnu, eller min hjertevirksomhed – men den er tættere på end andre forsøg.

Mit hjerte er …

Min drømmevirksomhed – som jeg ser det p.t. i livet –  er nok at få lov at holde foredrag om spændende historiske personer (se min hobbyvirksomhed astrea.dk), og at tegne og fortælle om dem, f.eks. på YouTube.  Men det tager lang tid og kræver mange investeringer før end jeg kan komme derhen!

F.eks. kræver det lang tid at lave en YouTube-kanal som er populær nok til at den kan tjene penge på reklamer, som ikke bare er håndører. D’uh!

Og der er et naturligt loft for hvor mange foredrag jeg kan sælge til det danske marked, har jeg fundet ud af efter at have prøvet det i 5 år. Så jeg skal finde andre måder at skalere på – f.eks. ved at lave bøger og tegneserier.

Men sidstnævnte koster også tid, tid, tid … og penge. Og mange fejlslagne forsøg før end man finder en ’opskrift’ og får noget momentum (dvs. kunder nok som kan anbefale en, osv.)

Du kan få en hjerte-virksomhed – for en pris

Så jeg tror på at drømmevirksomhed findes, og at det er den slags virksomhed hvor der er tættest på 100 procent hjerte i dit aktiviteter du laver.

Hvad enten du finder passion og mening i at lave kunst eller kreativt, at hjælpe verden eller at dele personlige erfaringer om et emne (f.eks. rejser) eller noget helt fjerde.

Det er alt sammen hjerte-virksomhed, og den procent-del du kan lave af den virksomhed om dagen, hvis du havde penge nok – det er den andel af hjerte du har i virksomheden, fuldstændig ufiltreret.

Så du kan godt finde ud af, som jeg gjorde med stress-coaching, at du f.eks. kun har 40 procent hjerte i din virksomhed, hvis alt andet ikke betød noget (især penge).

Hvis du kunne få lov at lave den 24/7.

Og at noget andet er mere hjerte-virksomhed, som f.eks. mine historier om historiske personer.

Hvad angår sidstnævnte har jeg også fundet ud af at foredragene i sig selv (min primære aktivitet og indkomstkilde på den front siden 2013) efterhånden kun er noget jeg har omkring 50-70 procent hjerte med i.

Jeg elsker at holde foredrag, men det kan også blive ensformigt – og formatet (især tiden) lægger nogle begrænsninger, som jeg finder anstrengende i længden.

Så jeg er nødt til at skalere og udvide den hjertevirksomhed, men nogle andre aktiviteter (som også – over tid – giver penge), for at jeg kan få mere hjerte med i den.

Og indtil da er jeg nødt til at prøve at få mere hjerte ind i Vita Via, hvilket jeg bl.a. gør ved at starte denne serie – om at starte og drive en hjertevirksomhed.

Kort sagt

Du kan sagtens lave en hjertevirksomhed – det er absolut muligt at lave en virksomhed som du elsker af hele dit hjerte, og hvor du kun ender op med at lave det arbejde du elsker af hele dit hjerte.

Men vejen dertil er omkostningsfuld.

Den koster og kræver, og kun de mest udholdende kommer tættest på målet.

Som også kan flytte sig, efterhånden som din livssituation ændrer sig og du bliver ældre.

Det er disse emner vi vil se på i kommende indlæg.

Indtil da – held og lykke

Find artikel