skip to Main Content

OM VITA VIA

Mennesker har altid motiveret mig mere end teknik. Så helt overordnet handler Vita Via faktisk ikke kun om at lære dig at bruge Woocommerce webshop.

Vita Via handler ligeså meget om dit mindset.

  • Dit mindset er lig den holdning og det overblik der er nødvendig for at du kan bruge alle de tekniske guider optimalt. Dit mindset er med andre ord grundlaget for alt andet som du gør for din webshop – og virksomhed.

Uden et godt ‘mindset’ er Vita Via nemlig bare endnu en tek-manual online. Og dem er der jo tonsvis af i forvejen!

Der er større chance for at lykkes med at vælge de rigtige Plugins, lave den rigtige kampagne – osv. osv. osv. – hvis dit mindset også tjener dig vel, dit hjerte og sind.

Derfor er min vision for Vita Via:

At du får stadig mere ro og overblik 

til at bruge viden om webshops

til at nå målene for din virksomhed

Med andre ord, at du gennem Vita Vias guider får ikke bare teknisk know-how men også forbedrer dine evner til at se dine udfordringer med at drive webshop og virksomhed i en kontekst – som er din egen unikke situation. Du bliver bedre til at prioritere og vurdere hvad der er vigtigt og ikke vigtigt.

Back To Top