skip to Main Content

HANDELSBETINGELSER

Opdateret 16.2.2018

Når vi indgår en aftale om et job, accepterer du samtidig følgende betingelser:

1. Du har prisgaranti – for alt som er mit ansvar: Hvis ikke jeg når det aftalte arbejde indenfor de planlagte timer, får du det resterende arbejde gratis.

Eneste undtagelse: hvis jeg opdager noget virkelig problematisk som forhindrer mit arbejde, og som du har ansvaret for.

Vi taler her om at du f.eks. har virus eller har fået lavet diverse skræddersyede justeringer til WordPress i PHP og CSS-kode, som interfererer med mit arbejde, så selv om jeg ikke kan give en 100 procent definition af hvad der kan få mig til at kræve ekstra honorar, så er vi oppe i denne størrelsesorden af problemer. Og du vil altid få besked inden jeg så begiver mig ud i at løse disse problemer, så du kan tage stilling til om du vil betale for det.

2. Jeg sender en faktura den første arbejdsdag som kan bestå af 1-4 timers arbejde, alt efter opgaverne. En del af disse opgaver bliver således udført og dokumenteret på denne dag (se punkt 11 om timekontrol). Hvis du har købt timer eller klippekort, kan du nu vælge at afbryde samarbejdet og kun betale for de timer du har brugt på dette tidspunkt – men til normal timepris på 499 DKK/t – ikke klippekortpris. Hvis du allerede har betalt klippekortet refunderer jeg dig forskellen i beløb.

3. Du går altid i dialog hvis du er i tvivl, skuffet eller uenig om noget vedr. arbejdets udførelse og resultater. Jeg udviser forståelse for din situation og du for min. Det fører til en afbrydelse af samarbejdet, hvis jeg oplever at du ikke vil indgå i en dialog om at løse de konflikter der altid kan risikere at opstå i projekter, hvor mennesker skal arbejde sammen. Det burde ikke være nødvendigt at skrive, men min erfaring siger mig desværre at det er.

4. Du tager ansvar for din egen orden og sørger for at alt hvad jeg skal bruge til at udføre arbejdet, f.eks. billeder og passwords, er ordnet så jeg let kan finde og bruge dem

5. Der er 7 hverdages betalingsfrist på fakturaer, som du overholder, med mindre du har en god forklaring på andet. Faktura fremsendes altid per mail i PDF-format.

6. Du har ansvaret for at dine Plugins, dit Tema og alt i WordPress er opdateret og fungerer inden arbejdet, uden fejlmeldinger – med mindre det er en del af arbejdet at løse disse. I modsat fald får du det at vide og hvor meget ekstra jeg skal have for at løse disse opdateringer og fejl, inden det egentlige arbejde kan starte.

7. Du har ansvaret for at slette eller ændre alle udleverede koder efter endt arbejde.

8. Jeg besvarer KUN emails og telefon man-fre 9-16, og såfremt jeg er på mit kontor, med mindre vi aftaler andet i et individuelt kundeforløb.

9. Alle priser på vita-via.dk er eksklusive moms. Så ja, du skal betale moms.

10. Handelsbetingelserne kan opdateres uden forudgående varsel, men selvfølgelig ikke så de ændrer på substansen af en allerede indgået aftale.

11. At mit timeforbrug kontrolleres på følgende vis: Der udarbejdes og ajourføres en LOG (i et Google Spread Sheet) til alle på forhånd aftalte arbejdsopgaver/projekter. Heri registreres timeforbug og opgaver på følgende vis:

Estimeret timeforbrug til opgaver angives i LOG (eller evt. per mail eller i et tilbud)

Timeforbrug til opgaver godkendes

Arbejdet udføres.

Arbejdet registreres som fuldført i LOG.

Via LOG kan vi se hvor lang tid det f.eks. tager at lave en given opgave i lige præcis din kontekst – dvs. ift. lige præcis dine ønsker, din WordPress installations ‘nykker’ (f.eks. en tidligere udviklers arbejde), dit Temas muligheder og begrænsninger osv. – holdt op imod mine evner og færdigheder. Det gør det lettere for os begge løbende at vurdere om timeforbruget er rimeligt ift. hvad budgettet er for dig og indtægterne er for mig.

Proceduren er i princippet den samme hvadenten der er aftalt at lave en større opgave som et helt website (efter et specifikt dokument med ønsker til design og funktioner) eller en række mindre opgaver som opstår løbende i forbindelse med et projekt, f.eks. hvis dine ønsker ændrer sig/du ønsker flere opgaver løst undervejs end vi først havde aftalt.

12. At der er følgende procedure ved manglende rettidig betaling:

  1. Første rykker udsendes 1 uge efter forfaldsdato og har derefter 5 dages betalingsfrist. Første rykker resulterer også i at den næste opgave skal forudbetales (hvilket jeg normalt ikke forlanger – se ovenfor).
  1. Anden rykker udsendes hvis ikke 1 rykkers betalingsfrist er overholdt.  2. rykker har 3 dages betalingsfrist. Anden rykker resulterer endvidere, i at der lægges 25 procent oven i næste opgaves pris.

Betales beløbet ikke senest 4 uger efter forfaldsdato på første faktura sendes regningen videre til inkasso.

Back To Top